24 H CENTRALA DE URGENȚĂ

Condiţii de asigurare

Vă rugăm să citiţi cu atenţie condiţiile de asigurare referitoare la informaţiile de pe acest site.

Înainte de încheierea poliţei, asiguraţi-vă că achiziţionaţi pachetul de asigurare care vi se potriveşte, pentru a nu avea niciun fel de surpriză neplăcută. 

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, sunaţi la + 40 21 312 22 36 / 38

Condiţii de asigurare

Termeni de asigurări

Vă rugăm să citiţi în continuare ce anume se înţelege prin anumiţi termeni specificaţi în documentele dvs. de asigurare. În cazul în care nu găsiţi răspunsul la o anumită întrebare, vă rugăm să ne contactaţi la office.ro@mondial-assistance.at

Acoperirea prin asigurare

Prin acoperirea prin asigurare se înţelege obligaţia contractuală a asigurătorului faţă de asigurat, în caz de daună. Ex.: Plata sumei asigurate

Anunţarea daunei

Notificarea scrisă a daunei către compania de asigurări

Asigurarea de călătorie

 Asigurarea de călătorie vă protejează, în timpul călătoriei, de eventualele pierderi financiare, în urma unei îmbolnăviri sau accident. 

Este vorba despre o asigurare importantă, pentru că un caz medical de urgenţă în timpul călătoriei poate avea costuri foarte ridicate

Bagaj

Bagajul include toate obiectele de uz personal care sunt luate în călătorie

Boală cronică

Boli specifice care sunt permanente şi incurabile.
Ex.: Diabet, Insuficienţă renală, etc.

Centrala de urgenţă

Centrala noastră de urgenţă, cu program de lucru de 24 de ore, vă stă permanent la dispoziţie la nr. de telefon +40 21 312 22 37, Fax: +43 1 525 03 888 sau pe e-mail la assistance.at@mondial-assistance.at. În caz de urgenţă, vă rugăm să luaţi legătura imediat cu centrala noastră de urgenţă.

Chestionar

Dacă există întrebări neclarificate din partea noastră, vă vom trimite un chestionar pe care vă rugăm să-l completaţi.

Condiţii generale de asigurare

Condiţiile noastre Generale de Asigurare se bazează pe legile austriece de asigurare şi stabilesc relaţia dintre asigurat şi asigurare.
Acestea descriu riscurile asigurate precum şi drepturile şi obligaţiile ambelor părţi contractuale.

Costuri suplimentare

În cazul în care persoana asigurată decedează în timpul călătoriei, Mondial Assistance preia costurile de repatriere a trupului neînsufleţit sau înmormântare la faţa locului.

Costuri suplimentare ale călătoriei

În cazul întreruperii călătoriei, sunt necesare costuri suplimentare ale călătoriei de întoarcere.
Ex.: Schimbarea biletului de avion.

Deteriorarea bagajului de călătorie

În cazul în care bagajele vor fi deteriorate, în timpul transportului, de către compania de transport, acest lucru trebuie anunţat imediat acesteia.
Trebuie oricum cerut un raport scris. În aceste cazuri, companiile transportatoare sunt răspunzătoare pentru aceste daune.

Diminuarea daunei

Persoana asigurată este obligată să evite producerea oricărui prejudiciu şi să evite costurile inutile.

Domeniul de valabilitate

Zona geografică delimitată în care este valabilă protecţia prin asigurare.

Diminuarea daunei

Persoana asigurată este obligată să evite producerea oricărui prejudiciu şi să evite costurile inutile.

Eveniment elementar

Daune care se produc în urma unor catastrofe naturale precum inundaţii, furtuni, grindină, avalanşe, zăpadă, căderi de pietre, alunecări de teren.

Furt

Sustragerea unor bunuri personale, fără a fi folosită violenţa.
Ex.: Furtul din buzunare, furtul prin efracţie, etc.

Forţa majoră

Un eveniment produs din exterior, imprevizibil şi independent de voinţa asiguratului.
Ex.: Incendiu, Furtună, Cutremur, etc.

Franşiză

Partea din valoarea daunei stabilită ca sumă fixă ori procent din suma asigurată, suportată de asigurat pentru fiecare eveniment. Franşiza se stabileşte şi se consemnează în contractul de asigurare.

Invaliditate

Insuficienţă permanentă totală sau parţială a capacităţii de muncă.
Gradul de invaliditate şi plăţile aferente compensaţiei depind de condiţiile de asigurare generale.

Întreruperea călătoriei

În cazul în care siguranţa corporală a asiguratului este pusă în pericol şi continuarea călătoriei nu mai este posibilă, atunci aceasta va fi întreruptă. Evenimentele asigurate trebuie să fie conforme cu Condiţiile Generale de Asigurare.

Livrarea cu întârziere a bagajului de călătorie

Livrarea cu întârziere a bagajului de călătorie de către compania de transport, faţă de momentul sosirii asiguratului la destinaţie.

Mijloace de transport în comun

Toate mijloacele de transport care circulă după un orar şi sunt accesibile oricărei persoane pe baza unui bilet de călătorie.

Obligaţiile în caz de daună

Obligaţiile persoanei în caz de daună. Informaţii suplimentare găsiţi în Condiţiile Generale de Asigurare.

Obiecte de valoare

Obiectele de valoare presupun o manipulare deosebită.
Definiţia generală o găsiţi în Condiţiile Generale de Asigurare.

Perioada asigurată

Intervalul de timp înscris în poliţa de asigurare, în care trebuie să se petreacă evenimentul asigurat, pentru a fi acoperit prin asigurare.

Persoana asigurată

Persoana nominalizată/denumită în Poliţă, care are în momentul încheierii asigurării domiciliul stabil în România, Elveţia sau orice alt stat al UE, de cel puţin 6 luni.

Poliţa de asigurare

Poliţa de asigurare este documentul care conţine informaţii de bază privind asigurarea.

Preţul pachetului turistic

Reprezintă preţul călătoriei rezervate.
Acesta este un pachet care include mai multe servicii, de ex.: Bilete de avion + Hotel

Prima de asigurare

Suma de bani stabilită prin clauzele contractului de asigurare, plătită de contractantul asigurării către societatea de asigurări.

Raport medical

În cazul în care există incertitudini în privinţa unor constatări medicale, medicul nostru poate cere (cu acordul persoanei asigurate) un nou raport medical din partea medicului curant. Vor fi cerute practic doar informaţii cu privire la evenimentul actual.

Raportarea daunelor

În cazul producerii unei daune, Mondial Assistance trebuie anunţat imediat.
Dacă nu se procedează astfel, Mondial Assistance este eliberat de obligativitatea preluării costurilor. Detalii despre raportarea daunelor şi formularele de daună le găsiţi pe siteul nostru.

Revolte

Demonstraţii violente în scopul producerii dezordinii, acţiuni ilegale şi ostile împotriva autorităţilor, în scopul de a destabiliza puterea.

Servicii rezervate şi nefolosite

Costuri pentru servicii deja rezervate, dar nefolosite

Spitalizare în străinătate

Spitalizarea în străinătate (mai ales în SUA) poate ajunge la costuri enorme, care sunt preluate într-o foarte mică măsură de către casa de asigurări

Suma asigurată

Suma maximă în limita căreia Asigurătorul plăteşte despăgubirea, în conformitate cu Condiţiile de asigurare

Taxe de procesare

Dacă se cere schimbarea sau anularea unor servicii turistice, agenţia poate cere o taxă de procesare suplimentară.
Ex.: Anularea călătoriei, schimbarea numelui unui pasager, etc.

Tâlhărie

Furt însoţit de ameninţare sau violenţă

Tarif familie

Max. 2 persoane adulte şi max. 5 copii minori (fără grad de rudenie între aceştia)

Taxe de aeroport

Taxele de aeroport sunt taxele folosite pentru întreţinerea aeroportului - indiferent de companiile aeriene.
Dacă este anulată o călătorie cu avionul şi nu se va intra în perimetrul aeroportului, nu va trebui plătită nicio taxă de aeroport

Termenul maxim de încheiere a poliţei de asigurare

La asigurarea storno, termenul maxim de încheiere a poliţei de asigurare se stabileşte în funcţie de perioada dintre data rezervării călătoriei şi data de început a călătoriei.
La acest tip de asigurare, o protecţie totală prin asigurare se acordă numai dacă încheierea asigurării a fost facută odată cu rezervarea călătoriei, indiferent de data la care începe efectiv călătoria. Dacă însă asigurarea va fi încheiată ulterior rezervării călătoriei, atunci sunt asigurate doar acele evenimente care au loc începând cu a 10-a zi după încheierea poliţei de asigurare (excepţii: deces, accident, eveniment elementar).

Nu există protecţie prin asigurare, dacă asigurarea a fost încheiată după rezervarea călătoriei iar data de plecare în călătorie este în mai puţin de 30 de zile.


Încheierea unei asigurări de călătorie fără anularea călătoriei inclusă, poate fi încheiată până la 1 zi înainte de începerea acesteia.

Terorism

Act incluzând (dar fără a se limita la) folosirea forţei sau violenţei şi/sau a ameninţării cu folosirea acesteia, al oricărei persoane sau grup(uri) de persoane, fie acţionând individual fie în numele sau în legătură cu orice organizaţii ori guvern(e), comis în scopuri politice, religioase, ideologice sau similare, incluzând intenţia de a influenţa orice guvern şi/sau de a induce frica în public sau doar într-o parte a acestuia.
Evenimentele de acest gen nu sunt incluse în protecţia prin asigurare.

Transport de urgenţă (Repatriere)

Repatrierea este transportul de urgenţă la un spital din ţara de reşedinţă a persoanei asigurate, în caz de necesitate medicală.

Valoarea temporală

Valoarea reală reprezintă valoarea la un anumit moment dat a unui bun, determinată pe baza valorii de nou (valoarea la prima tranzacţie) diminuată cu uzura aferentă vechimii în ani şi stării de întrebuinţare.

© Allianz Worldwide Partners 2018 - All Rights Reserved

Mondial Assistance Group se mandreste cu faptul ca ofera asiguratilor sai si familiilor acestora solutii de asistenta si asigurare de calatorie specifice necesitatilor acestora.

Adresa de corespondenta: Str.George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Cladirea C, etaj.11, Sector 2, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 22 36, +40 21 312 22 38,  office.ro@mondial-assistance.at.

AWP P&C Saint-Ouen Sucursala Bucuresti (Filiala pentru Austria) este o filiala a AWP P&C S.A. cu sediul in Franta, 93400 Saint-Ouen, Rue Dora Maar 7, Numar de inregistrare al firmei 519490080 R.C.S. Paris.