24 H CENTRALA DE URGENȚĂ

Raportarea unei daune

Ați avut parte de un eveniment înainte sau în timpul călătoriei dumneavoastră?

Suntem aici ca să vă ajutăm!

Cum procedaţi în caz de daună?

Vă rugăm să reţineţi că fără notificarea imediată a asigurătorului, conform indicațiilor de mai jos, nu veți mai putea înainta pretenţiile dumneavoastră de preluare a costurilor de către asigurare.

Datele de contact ale centralei de urgenţă Mondial Assistance, 24/24h:

Telefon: +40 21 312 22 37

Fax: +43 1 525 03 88

E-mail: assistance@allianz-assistance.at

Costuri medicale în străinătate

În caz de necesitate medicală, contactati obligatoriu centrala de urgență  AWP P&C S.A., disponibilă 24h/24h, în maxim 24 ore de la producerea evenimentului.
 
Vă rugăm să aveți în vedere notificarea imediată a asigurătorului pentru cheltuieli medicale mai mari de 1.320 ron.
 
Documentele necesare pentru preluarea costurilor  medicale:

 • Polița de asigurare (original);
 • Formularul de daună completat în întregime (original);
 • Dovada rezervării călătoriei (voucher cazare, bilet de avion,etc);
 • Raportul medical conținând numele pacientului, diagnosticul, date referitoare la tratament, durata și gradul incapacității de muncă, respectiv durata și gradul invalidității, dacă este cazul;
 • Constatările medicale în baza cărora se constată necesitatea transportului medical de urgență, dacă este cazul;
 • Facturile originale pentru medicamente, consultaţii medicale (cu menţionarea denumirii afecţiunii şi a naturii tratamentului) ;
 • Vă rugăm să anexaţi o listă detaliată de costuri, în măsura în care există mai multe facturi (moneda/suma);
 • Pentru alte costuri solicitate de persoana asigurată în vederea compensației, facturi sau acte justificative originale (ex.facturi, BF farmacie);

Vă rugăm să solicitați și să păstraţi toate documentele originale necesare pentru deschiderea dosarului de daună.

Descarca formular aici.

Anularea călătoriei

În cazul în care sunteți nevoit să anulați călătoria, vă rugăm să notificați în scris, atât asigurătorul, cât și furnizorul serviciilor turistice, în maxim 48h sau doua zile lucrătoare de la producerea evenimentului. Retineți că orice întârziere privind anunțul către asigurător și furnizorul serviciilor turistice, poate influența semnificativ cuantumul daunei, motiv pentru care puteți pierde  dreptul de despăgubire. Anunțul  de daună se va face în scris la adresa daune@mondial-assistance.at.

Orice daună produsă trebuie justificată în baza următoarelor documente:

 • Polița de asigurare (original);
 • Formularul de daună completat în întregime;
 • Documente privind achiziționarea serviciilor turistice;
 • Documente privind anularea serviciilor turistice;
 • Documente referitoare la eveniment;

Vă rugăm să solicitați și să păstraţi toate documentele originale necesare pentru deschiderea dosarului de daună.

Descarca formular aici.

Bagaje

Documente necesare:

 • Polița de asigurare (original);
 • Formularul de daună (pagube) pentru bagajele de călătorie (original) - completat în întregime, cu specificarea conţinutului bagajului şi cu menţionarea vechimii, mărcii şi preţului de achiziţie (certificatul de valoare, respectiv facturile în original, dacă acestea există);
 • Comunicarea originală a pagubelor din partea liniei aeriene, respectiv din partea transportatorului, în cazul producerii unei pagube sau în cazul livrării cu întârziere a bagajului (confirmarea definitivă a pierderii de către linia aeriană, respectiv de către transportator va fi eliberată cel târziu la 90 zile după producerea pagubei);
 • Înştiinţarea poliţienească în original din partea oficiului competent pentru siguranţă în caz de jaf sau furt;
 • În cazul livrării cu întârziere: facturile originale pentru achiziţionarea de articole de substituire;
 • Biletul de avion, respectiv cartea de îmbarcare și avizul de bagaje în original;
 • Confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii (voucher de cazare);
 • Chitanțele originale pentru procurarea documentelor de călătorie (titlul de călătorie – original);

Vă rugăm să solicitați și să păstraţi toate documentele originale necesare pentru deschiderea dosarului de daună.

Descarca formular aici.

Întreruperea călătoriei

În cazul necesității întreruperii călătoriei, contactați obligatoriu centrala de urgență  AWP P&C S.A.,  disponibilă 24h/24h, înaintea inițierii demersurilor de întoarcere în țară.

Documente necesare:

 • Polița de asigurare (original);
 • Formularul de daună completat în întregime (original);
 • Dovada rezervării călătoriei (contract, factură, chitanță,voucher cazare,bilet de avion,etc);
 • Confirmarea întreruperii călătoriei din partea închiriatorului/ghidului de călătorii/hotel (original);
 • Confirmarea organizatorului de călătorii/hotel cu privire la serviciile de călătorie, care nu pot fi restituite, in original);
 • Confirmarea medicală (cu numele pacientului, diagnosticul precum şi cu datele referitoare la tratament) din partea medicului de la faţa locului, care a dispus în scris, întreruperea călătoriei, precum şi din partea medicului care a preluat continuarea tratamentului în România;
 • Certificatul de deces, certificate doveditoare ale gradului de rudenie;
 • Alte certificate oficiale;
 • Bilet de avion de întoarcere,factura aferentă biletului de avion și dovada plății;

Vă rugăm să solicitați și să păstraţi toate documentele originale necesare pentru deschiderea dosarului de daună.
 
Descarca formular aici.
 

Asigurare de răspundere civilă

În cazul necesității întreruperii călătoriei, contactați obligatoriu centrala de urgență  AWP P&C S.A.,  disponibilă 24h/24h, înaintea inițierii demersurilor de întoarcere în țară.

Documente necesare:

 • Polița de asigurare (original);
 • Formularul de daună completat în întregime (original);
 • Copie C.I/B.I;
 • Dovada rezervării călătoriei (contract, factură, chitanță,voucher cazare,bilet de avion,etc);
 • Confirmarea originală a pagubelor ( ex. confirmarea din partea unitatii de cazare, etc);
 • Fotografii din care sa rezulte deteriorarea bunului;
 • Biletul de avion/ Voucher de cazare/ Vigneta;
 • Factura aferentă contravalorii prejudiciilor produse;
 • Dovada plăţii facturii aferente prejudiciilor cauzate;
 • Alte documente oficiale;

Vă rugăm să solicitați și să păstraţi toate documentele originale necesare pentru deschiderea dosarului de daună.
 
Descarca formular aici.
 
Lista completă a documentelor solicitate în funcție de tipul de eveniment vă va fi furnizată ulterior anunțului de daună.
                                                                                                                                         
Documentația completă solicitată pentru deschiderea dosarului de daună trebuie expediată la următoarea adresa de corespondență:

Str.George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Cladirea C, etaj.11, Sector 2,

Bucuresti, Romania

Tel: +40 31 229 50 38
daune@mondial-assistance.at

© Allianz Worldwide Partners 2018 - All Rights Reserved

Mondial Assistance Group se mandreste cu faptul ca ofera asiguratilor sai si familiilor acestora solutii de asistenta si asigurare de calatorie specifice necesitatilor acestora.

Adresa de corespondenta: Str.George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Cladirea C, etaj.11, Sector 2, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 22 36, +40 21 312 22 38,  office.ro@mondial-assistance.at.

AWP P&C Saint-Ouen Sucursala Bucuresti (Filiala pentru Austria) este o filiala a AWP P&C S.A. cu sediul in Franta, 93400 Saint-Ouen, Rue Dora Maar 7, Numar de inregistrare al firmei 519490080 R.C.S. Paris.