AWP P&C S.A.
Niederlassung für Österreich (Sucursala pentru Austria)

Linzer Straße 225
A-1140 Viena
Austria

Adresa de corespondenta:

Str.George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Cladirea C, etaj.11, Sector 2, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 22 36 /+40 21 312 22 38
office.ro@mondial-assistance.at

AWP P&C Saint-Ouen Sucursala Bucuresti (Filiala pentru Austria) este o sucursala a AWP P&C S.A., cu sediul social in Franta, 93400 Saint-Ouen, Rue Dora Maar 7., cod societate 519490080 R.C.S. Paris

Reprezentant permanent: Silke Zettl

Nr. din Registrul Comertului: FN 100329 v

Registrul Comertului de la: Tribunalul Comercial Viena

Nr. TVA: ATU 15366609

Nr. DVR (Registru de Protectie a Datelor): 0465798

Autoritatea de Supraveghere
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
4 Place de Budapest CS 92459, Paris Cedex 09

Disclaimer / Referiri la link-uri externe
AWP P&C S.A., Filiala pentru Austria, in calitate de ofertant, raspunde conform prevederilor legale de continuturile proprii puse la dispozitie pentru utilizare pe pagina de internet. Continuturile altor ofertanti, care sunt accesibile prin conexiuni („link-uri") nu sunt in principiu cuprinse in aceasta raspundere. In cazul referirilor directe sau indirecte („hyperlink-uri“) la aceste pagini de internet situate in afara sferei proprii de raspundere, ar intra in vigoare o raspundere exclusiv in cazul in care AWP P&C S.A., Filiala pentru Austria, are cunostinte despre aceste continuturi si ar avea posibilitatea  tehnica sa previna intrebuintarea acestora in cazul continuturilor contrare legii. AWP P&C S.A., Filiala pentru Austria, nu are nicio obligatie sa verifice link-uri externe, in masura in care nu exista indicatii concrete referitoare la incalcari ale legii.

AWP P&C S.A., Filiala pentru Austria, declara in mod expres prin prezenta ca in momentul stabilirii link-ului nu erau identificabile continuturi contrare legii pe paginile externe la care se face referire. AWP P&C S.A., Filiala pentru Austria, nu are nicio influenta asupra configurarii, continuturilor sau dreptului de autor prezent sau viitor al paginilor afiliate la care se face referire. Din acest motiv se distanteaza prin prezenta in mod expres de toate continuturile tuturor paginilor conectate la care se face referire, ce se modifica dupa stabilirea link-ului. Pentru continuturile ilegale, eronate sau incomplete si in special pentru daune care rezulta din utilizarea sau neutilizarea unor informatii prezentate in acest fel, raspunde exclusiv ofertantul paginii la care s-a facut referire, nu cel care face doar referire prin link-uri la fiecare publicare.