24 H CENTRALA DE URGENȚĂ

Protecţia datelor

Protecţia datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi, în special în legătură cu protecţia sferei dumneavoastră private în timpul prelucrării acestor date. În acest sens, Mondial Assistance se obligă să acţioneze în conformitate cu următoarele:

Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Mondial Assistance folosește datele personale ale clientului pe care le primește doar pentru a pune în aplicare serviciile pentru care clienții s-au înregistrat în sistem. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise în nici un caz unor terțe părți pentru nici o altfel de activitate de marketing.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi.
Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal detaliază ce tipuri de date cu caracter personal sunt colectate, modalitatea în care sunt colectate, de ce sunt colectate, cine are acces la acestea și cui vor fi divulgate. Vă rugăm să citiți prezenta notificare.

1. Cine este operatorul de date?

Un operator de date este o persoană fizică sau juridică (de exemplu noi, în calitate de societate) care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, stabilind scopurile și mijloacele de prelucrare și care este responsabilă de stocarea și utilizarea acestora în siguranță, în format electronic sau în format scris.

AWP P&C S.A., sucursala din Austria („noi”, „pe noi”, „al/a nostru/noastră”), face parte din Allianz Worldwide Partners SAS Paris, o societate de asigurări autorizată în Franța, care oferă produse și servicii de asigurări la nivel mondial. La rândul ei, AWP SAS Paris face parte din Grupul Allianz („Allianz Grup”).

Noi suntem operatorul de date, în conformitate cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Ce date cu caracter personal sunt colectate?

Datele cu caracter personal reprezintă informații care se referă la dumneavoastră și care vă identifică personal.

Vom colecta și prelucra diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră. De obicei, acestea sunt:

• numele și prenumele, funcția
• adresa
• vârsta / data nașterii
• sexul
• datele de contact (e-mail, telefon)
• adresele IP utilizate atunci când ne vizitați pagina web, în cazul în care modulele cookie nu sunt dezactivate
• date legate de cărțile de credit/debit și informații bancare
• dacă este cazul, datele cu caracter personal (precum cele de mai sus) ale coasiguraților (soț/soție/partener(ă), persoane aflate în întreținere etc.)
• numărul de înmatriculare al vehiculului

În contextul prelucrării unei cereri de despăgubire, putem, de asemenea, să colectăm date sensibile despre dumneavoastră, cum ar fi, de exemplu: date din rapoartele medicale, certificate de deces sau cereri anterioare de despăgubiri. Din aceste date se pot trage concluzii care dezvăluie informații despre sănătatea dumneavoastră fizică sau psihică, etnie, convingerile religioase, cercetările sau condamnările penale.

Prin transmiterea documentelor către AWP P & C S.A., sucursala din Austria, sunteți de acord în mod expres cu prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal pe parcursul evaluării și procesării cererilor de despăgubire.
Dacă depuneți o cerere de despăgubire sau transmiteți date în numele terților, atunci trebuie să aveți autoritatea de a acționa în numele lor.

3. În ce mod vor fi obținute și prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți și pe care le primim de la dumneavoastră în mai multe scopuri.
Pentru scopurile prezentate mai jos vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. cu excepția cazurilor când am indicat că nu avem obligația să vă solicităm consimțământul explicit și când vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime și/sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal Este necesar consimțământul explicit?
Cazuri când prelucrarea datelor se face în temeiul unui interes legitim sau pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale:
• executarea contractului și gestionarea contractului de asigurare (de exemplu, furnizarea ofertelor, evaluarea riscului, subscrierea, soluționarea cererilor de despăgubire);
• în cazul protejării intereselor dumneavoastră vitale sau a intereselor vitale ale unei alte persoane fizice;
• în cazul recuperării de creanțe;
• în vederea monitorizării și prevenirii fraudei, a spălării banilor, a sancțiunilor economice sau a finanțării terorismului;
• în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale sau a obligațiilor dumneavoastră legale (de exemplu, în scopuri fiscale, administrative și contabile);
• pentru cereri de regres împotriva altor asiguratori (de exemplu, companii de carduri de credit, asigurători de călătorie, societăți de asigurare de sănătate etc.);
• în scopul redistribuirii riscurilor prin intermediul unei reasigurări sau a unei coasigurări.
Nu

• în scopul de a vă informa sau de a permite companiilor din Grupul Allianz și terțelor părți să vă informeze despre produse și servicii despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.
Puteți modifica aceste preferințe în orice moment, prin revocarea consimțământului dumneavoastră prin intermediul e-mail-ului (butonul de dezabonare) sau contactându-ne, conform punctului 8 de mai jos.
• În scopul deciziilor automate (inclusiv crearea de profiluri), pentru a personaliza experiența dumneavoastră pe site-ul nostru web sau pe aplicația noastră mobilă. Aceasta se referă la prezentarea produselor, a serviciilor, a mesajelor de marketing, a ofertelor și a conținutului adaptate nevoilor dumneavoastră prin intermediul tehnologiei computerizate, cum ar fi, de exemplu, o evaluare a produselor care ar putea fi cele mai potrivite pentru dumneavoastră.

 În scopul deciziilor automate (inclusiv crearea de profiluri), pentru a personaliza experiența dumneavoastră pe site-ul nostru web sau pe aplicația noastră mobilă. Aceasta se referă la prezentarea produselor, a serviciilor, a mesajelor de marketing, a ofertelor și a conținutului adaptate nevoilor dumneavoastră prin intermediul tehnologiei computerizate, cum ar fi, de exemplu, o evaluare a produselor care ar putea fi cele mai potrivite pentru dumneavoastră.

Da

Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să achiziționați sau să utilizați produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, este posibil să nu vă putem furniza sau pune la dispoziție produsele și serviciile solicitate.

4. Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?
Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să achiziționați sau să utilizați produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, este posibil să nu vă putem furniza sau pune la dispoziție produsele și serviciile solicitate.

Pentru scopurile menționate mai sus, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor părți, fie pentru că acestea au rolul de persoane împuternicite de operator și acționează pe baza instrucțiunilor noastre, fie pentru a putea încheia, a revizui sau a executa contractul cu dumneavoastră:

• Autorități publice, ombudsman
• Alte societăți ale Grupului Allianz
• Alte societăți de asigurări și de asistență
• Coasigurători / reasigurători
• Intermediari de asigurări / brokeri și bănci
• Furnizori de servicii medicale
• Investigatori de fraudă în domeniul asigurărilor
• Consolanți tehnici
• Avocați
• Inspectori de daune
• Medici, spitale, ateliere, servicii de remorcare, instalatori, reparatori
• Companii de servicii externe (inclusiv companii care prestează servicii poștale, servicii de management al documentelor, recuperări de creanțe, furnizori de servicii IT)
• Agenții de publicitate și rețelele publicitare care vă vor transmite comunicări de marketing, în limita permisă de lege și în conformitate cu preferințele dumneavoastră de comunicare. În acest caz, nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți neafiliate pentru a fi utilizate de către ele în scop de marketing fără permisiunea dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
• în cazul unei restructurări planificate sau efective, al unei fuziuni, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni, al unui transfer, total sau parțial, a societății, a activelor sau a stocului (inclusiv în caz de insolvență, faliment sau alte proceduri similare).

5. Unde vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate atât în interiorul cât și în afara Spațiului Economic European (SEE) de către părțile menționate în Secțiunea 4 de mai sus. Aceste părți fac întotdeauna obiectul restricțiilor contractuale în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Prin urmare, nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le prelucreze.

Ori de câte ori vom transfera datele cu caracter personal pentru a fi prelucrate de către o altă societate a Grupului Allianz din afara SEE, vom face acest lucru pe baza unor reguli corporatiste obligatorii ale Grupului Allianz, reguli cunoscute sub numele de „Standardul de confidențialitate Allianz”.

Aceste prevederi corporatiste sunt obligatorii pentru toate companiile din cadrul Grupului Allianz și asigură o protecție adecvată a datelor cu caracter personal.

În cazurile în care nu se aplică Standardul de confidențialitate Allianz, vom lua măsuri pentru a ne asigura că transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE beneficiază de un nivel adecvat de protecție similar cu cel din cadrul SEE. Pentru a afla mai multe informații despre măsurile de protecție luate în aceste cazuri (așa-numitele clauze contractuale standard) și pe care le utilizăm când operăm aceste transferuri, puteți să ne contactați. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Secțiunea 8 de mai jos.

6. Ce drepturi aveți privind prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal?

• Dreptul de acces:
Aveți dreptul de a obține informații privind datele prelucrate cu privire la dumneavoastră. Aceste informații includ sursa datelor cu caracter personal, scopul prelucrării datelor, detalii privind operatorul de date, împuterniciții acestuia cât și terțele părți cărora le pot fi transmise datele.
• Dreptul de a vă retrage consimțământul:
Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul dat anterior privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
• Dreptul la rectificare:
Puteți solicita actualizarea și/sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, după caz.
• Dreptul la ștergerea datelor:
Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile indicate mai sus (vezi Secțiunea 3).
• Dreptul la restricționarea prelucrării:
Puteți solicita restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. De exemplu, dacă ați formulat o reclamație referitoare la inexactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării se va aplica în perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor.

• Dreptul la portabilitatea datelor:
Puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal în format electronic pentru dumneavoastră sau pentru noul dumneavoastră asigurător.
• Dreptul de a formula o plângere:
Puteți depune o plângere la noi sau la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor.
• Dreptul la opoziție:
În măsura permisă de legea sau reglementările în vigoare, aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi sau ne puteți solicita să nu mai prelucrăm aceste date (inclusiv în scopuri de marketing direct). Imediat după ce ne-ați notificat despre această solicitare, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura permisă de lege și conform reglementărilor aplicabile.

Vă puteți exercita aceste drepturi contactând-ne. Pentru detalii, consultați Secțiunea 8.

7. Pentru ce perioadă vă salvăm datele cu caracter personal?

În principiu, nu vom stoca datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru executarea contractului nostru sau decât prevede legislația relevantă și vom stoca datele numai în scopurile pentru care au fost obținute.
Dacă aveți întrebări cu privire la criteriile respective privind perioada de păstrare a datelor, ne puteți contacta conform informațiilor din Secțiunea 8.

8. Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la prelucrarea acestora, puteți să ne contactați telefonic, prin e-mail sau prin poștă, după cum urmează:

AWP P&C S.A.
Data Privacy
Pottendorfer Str. 23 - 25
1120 Viena
datenschutz.azpat@allianz.com

9. Cât de des este actualizată această notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Această notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este revizuită la intervale regulate. Ultima versiune este disponibilă pe pagina noastră web. Vă vom informa în timp util despre schimbările importante, în cazul în care acestea v-ar putea afecta.
Ultima actualizare a avut loc la 22.02.2018. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Mondial Assistance și confidențialitatea

Folosim un soft de monitorizare pentru a urmări tiparele de trafic ale clienților și modul în care folosesc site-ul pentru a ne ajuta să dezvoltăm designul și configurația site-ului. Acest soft nu ne permite să obținem nici un fel de informații cu caracter personal.

Politica noastră privind cookie-urile

Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt plasate în computerul dumneavoastră prin intermediul site-ului pe care îl accesați. Acestea sunt folosite la scară largă pentru funcționarea site-urilor sau pentru o funcționare mai eficientă, dar și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Pentru a obține cât mai multe informații de pe site-ul nostru, computerul, tableta sau telefonul dvs. mobil vor trebui să accepte cookie-urile. Totuși, puteți restricționa, bloca sau șterge cookie-urile oricând prin schimbarea preferințelor privind cookie-urile, din browser-ul dumneavoastră.

Fiecare browser este diferit, deci vă rugăm să consultați meniul „Ajutor” al browser-ului pe care îl folosiți (în manualul telefonului dvs. mobil / tabletei) pentru a afla cum să schimbați preferințele privind cookie-urile. Multe browsere au setări universale privind confidențialitatea, din care puteți alege varianta potrivită.

Dacă refuzați cookie-urile, anumite caracteristici ale site-ului nostru pot să nu funcționeze corespunzător și ați putea să nu accesați anumite opțiuni. Din acest motiv vă recomandăm să acceptați cookie-urile.

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri în general, și pentru a afla cum să le gestionați, vă rugăm să accesați aboutcookies.org (se deschide într-o fereastră nouă – vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu suntem responsabili pentru conținutul unor site-uri externe). 

Modul nostru de a utiliza cookie-urile

Lista de mai jos explică cookie-urile pe care le folosim și de ce:

Cookie de sesiune

 • Denumire: CFID, CFTOKEN
 • Scop: Aceste  cookie-uri permit serverelor noastre web să răspundă acțiunilor dvs. în timp ce dumneavoastră navigați site-ul. Site-ul nu ar funcționa fără acestea.
 • Mai multe informații: Cookie-urile de sesiune sunt șterse atunci când închideți browser-ul dumneavoastră.

Cookie-uri de server

 • Denumire: BIGipServer www.mondial-assistance-country
 • Scop: Pe site-urile B2C încărcarea are loc în mod egal între 2 servere. Acest cookie vă menține pe același server pe durata vizitei dumneavoastră pentru a asigura continuitatea tranzacției.
 • Mai multe informații: Acest cookie este necesar pentru a asigura continuitatea funcționării site-ului.

Cookie-uri Flash (cunoscute și sub denumirea de cookie-uri ale Obiectelor Distribuite Local)

 • Scop: Pe acest site putem afișa un anumit conținut folosind Adobe Flash Player. Adobe folosește cookie-uri Flash pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizator. Cookie-urile Flash sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră asemenea cookie-urilor normale, dar browser-ul dumneavoastră le gestionează în mod diferit.
 • Mai multe informații: Dacă doriți să dezactivați sau să ștergeți cookie-urile Flash, accesați  Setările privind Securitatea ale Adobe Flashplayer  (se deschide într-o fereastră nouă – vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor externe). Vă rugăm să reţineţi, totuși, că, dacă dezactivați cookie-urile Flash, nu veți putea accesa anumite tipuri de conținut de pe site.

addThis (Adăugați)

 • Denumire: _atuvc
 • Scop: Acest cookie stochează numărul de distribuiri ale paginii/site-ului..
 • Mai multe informații: Pentru mai multe informații privind confidențialitatea addThis și practicile de date, vă rugăm să accesați addThis website (vă rugăm să aveţi în vedere că nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor externe). Dacă doriți să nu obținem datele dumneavoastră cu caracter personal privind vizita dvs., prin intermediul addThis, puteți să renunțați la opțiune dând click  aici.

Google Analytics

 • Denumire: _utma, _utmb, _utmc, _utmz
 • Scop: Aceste cookie-uri terțe părți sunt folosite pentru a colecta informații privind modul în care vizitatorii noștri ne folosesc site-ul. Informațiile sunt folosite pentru a alcătui rapoarte în vederea îmbunătățirii site-ului. Cookie-urile folosesc informații sub o formă anonimă, incluzând numărul de vizitatori ai site-ului, locul de unde accesează vizitatorii site-ul și paginile pe care le-au vizitat. Folosim, de asemenea, o tehnologie pentru a ne ajuta să înțelegem datele demografice și interesele oamenilor care ne vizitează site-ul. Facem acest lucru pentru a face conținutul site-ului nostru mai relevant pentru utilizatorii noștri și pentru a ne ajuta să facem o publicitate mai bună produselor noastre pe internet. Pentru informații privind modul în care puteți renunța la reclamele bazate pe interese de pe Google, vă rugăm să dați click aici
 • Mai multe informații: Politica de confidențialitate Google . Pentru a renunța la opțiunea de urmărire de către Google Analytics pe site-urile noastre, accesați Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Rețineți că nu suntem responsabili de conținutul site-urilor externe.

Cookie-urile care urmăresc Conversiile Facebook

Folosim, de asemenea, o tehnologie denumită Urmărirea Conversiilor Facebook. Acest lucru ne permite să identificăm vizitatorii menționați prin intermediul unei pagini, aplicație sau reclamă Facebook și care au achiziționat ulterior o poliță de la noi, sau au întreprins o altă acțiune specifică prin unul din site-urile noastre, într-o perioadă de 30 de zile.

Vom distribui prin intermediul Facebook informații privind vizita dvs. pe site-ul nostru, dar acest lucru nu va include nici o informație specifică privind achiziția dumneavoastră. Facebook va folosi aceste informații pentru a monitoriza, în numele nostru, eficiența reclamelor și aplicațiilor noastre.

Aceste informații pe care le distribuim prin Facebook vor fi folosite doar în conformitate cu politica de utilizare a datelor cu caracter personal a Facebook: www.facebook.com/about/privacy. Urmărirea Conversiilor Facebook ne poate permite nouă, dar și partenerilor noștri, să introducem sau să scoatem reclamele pe și din Facebook.

Siguranța informațiilor

Mondial Assistance considera siguranța informațiilor cu caracter personal ale clienților noștri drept o parte importantă și necesară a managementului responsabil al datelor noastre comerciale. Mondial Assistance, astfel, urmează toți pașii necesari pentru a se asigura că informațiile legate de aceștia sunt în siguranță și protejate împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, modificării sau dezvăluirii. Toate informațiile sunt păstrate într-o bază de date creată special doar pentru utilizarea Mondial Assistance. Vom dezvălui Informațiile cu caracter personal doar pentru a ne îndeplini obligațiile legate de furnizarea serviciilor noastre către clienți.

Notificarea privind modificările

Dacă decidem să ne modificăm politica privind confidențialitatea, vom afișa respectivele modificări pe această pagină astfel încât veți cunoaște mereu tipul de informații pe care le colectăm, modul în care le folosim și în ce circumstanțe le dezvăluim. 

Pentru întrebări, sugestii şi/sau critici în legătură cu protecţia datelor pe pagina noastră de internet, vă rugăm să ne contactaţi la: office.ro@mondial-assistance.at

© Allianz Worldwide Partners 2018 - All Rights Reserved

Mondial Assistance Group se mandreste cu faptul ca ofera asiguratilor sai si familiilor acestora solutii de asistenta si asigurare de calatorie specifice necesitatilor acestora.

Adresa de corespondenta: Str.George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Cladirea C, etaj.11, Sector 2, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 22 36, +40 21 312 22 38,  office.ro@mondial-assistance.at.

AWP P&C Saint-Ouen Sucursala Bucuresti (Filiala pentru Austria) este o filiala a AWP P&C S.A. cu sediul in Franta, 93400 Saint-Ouen, Rue Dora Maar 7, Numar de inregistrare al firmei 519490080 R.C.S. Paris.